Kontakt

Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
811 04 Bratislava

IČO: 308 12 976
DIČ: 2020809879
IČ DPH: SK 2020809879
Číslo účtu: 163736012/0200

tel.: 00421/2/54652018,-19
tel./fax: 00421/2/54652017
mobil: 0911 953 235

e-mail: [email protected]
web: www.asfk.sk