O projekte

Asociácia slovenských filmových klubov je hlavným organizátorom projektu Nové kino, ktorý sa uskutoční v priebehu roka 2014 na Slovensku. Projekt pôvodne vznikol a bol realizovaný v Českej republike v roku 2012 a reagoval na nedostatok vzdelávacích aktivít pre prevádzkovateľov kín. A pretože bez osvietených a informovaných vedúcich a prevádzkovateľov kín a bez vzdelaných premietačov to v „kinobrandži“ na Slovensku tiež nepôjde, rozhodli sme sa realizovať projekt Nové kino aj na Slovensku.
Projekt je určený pre prevádzkovateľov kín a ich zamestnancov a mal by ich počas jedného roka oboznámiť so všetkými aspektami prevádzkovania digitálneho, ale zatiaľ aj nedigitálneho kina: prevádzkovateľov digitálnych kín pripraviť a zoznámiť so všetkými možnosťami, ktoré digitálne kino a digitálna éra prinášajú a upozorniť na zmeny, ktoré táto technológia prináša do fungovania kina; prevádzkovateľov nedigitálnych kín na „dobu digitálnu“ pripraviť.
Digitálne kiná sa stretávajú s úplne novou situáciou, kedy majú zrazu prebytok filmových ponúk, vrátane 3D, alternatívneho obsahu a ďalších projektov, ktoré v nedigitálnej ére neboli možné. Tento prebytok nie všetky kiná dramaturgicky zvládajú, dramaturgia potom nefunguje, rastie frustrácia z toho, že sa kinám nedarí zvyšovať návštevnosť napriek tomu, že v rámci digitalizácie by to tak malo byť. Tomuto problému sa venujú semináre zamerané na dramaturgiu a PR alebo konkrétne prednášky o alternatívnom obsahu. V rámci nových obsahov a veľkej časti publikovania informácií na internete vzniká aj problém, týkajúci sa copyrightu, právnych záležitostí a zmlúv. Aj tejto oblasti sa budeme venovať prednáškou o autorskom práve a právnych aspektoch súvisiacich s prevádzkou kina.
Pre prevádzkovateľov analógových kín sa bude celý projekt snažiť navrhnúť cesty ako prevádzkovať kino v digitálnej dobe bez digitalizácie – aké sú možné postupy k zachovaniu kina do doby digitalizácie, aké sú možnosti dramaturgie, propagácie a financovania. Seminár zoznámi prevádzkovateľov aj s tým, akým spôsobom sa pripraviť na vlastný proces digitalizácie, vrátane prípravy verejnej súťaže na dodávateľa technológie.
Projekt sa bude skladať celkom z troch jednodňových (2 x v Bratislave, 1 x v Trenčíne) a dvoch dvojdňových (Krpáčovo, Martin) seminárov. Na záverečnej konferencii v Martine budú účastníkom odovzdané certifikáty Dobrého kina.

Miesto a kapacita

Na seminári počítame s účasťou maximálne 30 záujemcov. A to z dôvodu vedenia seminára formou interaktívnych workshopov. Na seminároch chceme všetky témy preberať veľmi konkrétne formou samostatných projektov, na ktorých budú frekventanti spolupracovať.

Doporučenie

Doporučujeme frekventantom nosiť na semináre svoje notebooky, keďže si tak môžu všetky prezentované projekty, postupy a informácie rovno vyskúšať a lepšie tak spolupracovať s prednášajúcim a ostanými účastnikmi. V mieste konania seminárov bude možnosť použiť free wifi pripojenie a dostatok elektrických zásuviek.

Ukončenie projektu

Celý projekt bude ukončený zhodnotením a odovzdaním účastníckeho certifikátu, ktorý kino obdrží, pokiaľ sa jeho zástupca dostaví minimálne na 3 semináre projektu.

Akreditácia

Ročná finančná spoluúčasť je stanovená na 50,- EUR
Akreditácia je prenosná, to znamená, že za jedno kino sa ho nemusí zúčastniť stále tá istá osoba, ale ten pracovník kina, ktorý má k danej téme workshopu najbližšie alebo ho priamo potrebuje k svojej práci.
Cena zahŕňa učebné materiály, občerstevenie počas seminárov a konferencií, garantovanú akreditáciu na verejnej konferencii. Pobytové náklady (strava a v prípade dvojdňových seminárov aj ubytovanie) hradí ASFK jednému delegovanému zástupcovi kina. V prípade situácie, kedy pravidelný účastník projektu chce na niektorú špecializovanú tému (technológie určené pre premietačov, právne aspekty, ekonómia a pod.) vziať so sebou človeka z firmy, zodpovedného za túto oblasť, tieto náklady si hradí účastník sám.
Akreditačný poplatok bude uhradený na základe faktúry, ktorá bude vystavená po zaslaní vyplnenej prihlášky. Všetko stačí vybaviť elektronickou formou. Prihlášku tiež nájdete od januára na internetovej stránke projektu: www.novekino.sk.

Program, termíny a časy

Semináre budú viesť odborníci zo Slovenska a Čiech. Hlavným moderátorom bude Predseda Rady Státního fondu kinematografie a riaditeľ združenia Pro-DIGI, ktoré projekt Nové kino organizuje v Českej Republike Petr Vítek. Ďalšími prednášajúcimi budú Peter Czordás, Štefan Komorný zo SFÚ a Mirek Sochor zo spoločnosti UPP – technické riešenia a ich využitie; Martin Šmatlák riaditeľ AVF – financovanie a modernizácia kín; Ivo Andrle, Jiří Šebesta z Aerofilms a Silvia Dubecká z ASFK – marketing a filmová distribúcia; Zita Hosszúová a Ivana Petríková - miniprehliadky a festivaly; Marián Plieštik zo spoločnosti Unionfilm – nové média; Pavel Rajčan z kina Aero – výstavníctvo; a ďalší odborníci na právne a ekonomické poradenstvo.
Semináre budú začínať 9:30 a končiť 16:00. Od 16:00 do 16:30 bude nasledovať nepovinný networking, čiže neformálne stretnutia a diskusie medzi frekventantami a prednášajúcimi. Dvojdňové semináre budú žačínať vždy vo štvrtok od 13.00 do 20.00 a pokračovať v piatok od 9.30 do 16.00 hod.