Tlačová správa NOVÉ KINO z 21.1.2014

21.01.2014
Asociácia slovenských filmových klubov pripravila nový vzdelávací projekt určený všetkým slovenským kinárom – NOVÉ KINO. Od 13. februára do novembra 2014 budú mať jeho účastníci jedinečnú príležitosť osvojiť si mnohé nové zručnosti potrebné pri práci s digitálnym, ale i nedigitálnym kinom. Projekt pokryje širokú problematiku prevádzkovania kina o.i. dramaturgiu, PR, technológie, rezervačné systémy, sociálne siete, fundraising, marketing a ďalšie oblasti fungovania moderného kina. Kompletnú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Digitalizácia prináša kinárom nové otázky

Digitalizácia kina je proces, ktorý stojí nemalé úsilie, a hoci môže byť prínosom, kinári k tomu musia prispieť. Ich zodpovednosť sa s úspešným zdigitalizovaním neznižuje, naopak, stoja pred novými otázkami a požiadavkami. Ako si s touto situáciou poradiť? Poradiť sa o nej môže byť dobrý začiatok. Potrebné informácie sa dajú získať aj na vzdelávacích podujatiach, seminároch a konferenciách pre kinárov. čítať viac...