Partneri

Organizátor

Asociácia slovenských filmových klubov

Podujatie finančne podporil

V spolupráci s

Slovenský filmový ústav

Pro-DIGI

Kino Lumière

Artkino Metro

Kino Strojár