Program

13. – 14.11.2014 V. Seminár – Kvalita propagácie a priestoru + 3D technológia v kine (Martin / kino Strojár)

Témy: KVALITA PROPAGÁCIE A PRIESTORU: prevádzka – ako budovať kino ako príjemný a funkčný sociálny priestor, ako pracovať s novými médiami pri propagácii a pod., výstavná činnosť, pokračovanie dramaturgie – alternatívny obsah
Určené pre: vedúci kina, dramaturg, PR
Témy: JE 3D SPÁSOU PRE KLASICKÉ KINÁ?: 3D vo všetkých formátoch – produkcia, postprodukcia, projekcia, technológia, systémy v kinách, súčasťou semináru je návšteva 3D kina
Určené pre: vedúci kina, technológ, premietač

Štvrtok / 13.11.2014
12:30 – 13:30 Akreditácia
13:30 – 15:30 Prevádzka kina – Nové kino 2015
p. Petr Vítek, p. Peter Ducár
15:30 – 15:50 Pauza na kávu
15:50 – 16:20 Výstavná činnosť
p. Pavel Rajčan
16:20 – 17:40 Vznik československej školy autorských výtvarných plagátov
v kontexte doby

p. Pavel Rajčan
17:40 – 18:00 Pauza na kávu
18:00 – 19:00 Teória 3D
p. Miroslav Sochor
19:00 – 20:00 Večera a Networking
Piatok / 14.11.2014
8:00 – 9:00 Raňajky
9:00 – 10:00 Prezentácia 3D systémov
p. Miroslav Sochor
10:00 – 12:00 3D v praxi, časté chyby, nastavenia, ukážky
p. Miroslav Sochor
12:00 – 12:20 Pauza na kávu
12:20 – 13:30 Digitálna technológia v praxi
p. Miroslav Sochor, p. Petr Vítek
13:30 – 14:15 Obed
14:15 – 15:30 Záverečné zhodnotenie, certifikáty Dobré kino
p. Silvia Dubecká, p. Petr Vítek

23.9.2014 IV. Seminár – Finančný a právny rámec prevádzky kina + postprodukcie (Bratislava / kino Lumière)

Témy: FINANČNÝ A PRÁVNY RÁMEC PREVÁDZKOVANIA KINA: postprodukcie, právne aspekty prevádzky kina, zmluvy so SOZA, AVF, možnosti financovania (zdroje v SR, EC, Media Desk), grantové možnosti.
FILMOVÁ DISTRIBÚCIA, alternatívne projekty a projekty pre sociálne skupiny
Určené pre: vedúci kina, dramaturg, PR, ekonóm
09:30 – 10:00 Akreditácia
10:00 – 11:00 Právne aspekty prevádzky kina
JUDr. Adriana Tomanová
11:00 – 12:30 Postprodukcia
Ing. Peter Csordás
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 13:30 NOVÉ KINO 2014 + 10 pravidiel dobrého kina
p. Petr Vítek
13:30 – 14:10 Kreatívna Európa SK
doc. Mgr. Vladimír Štric
14:10 – 15:10 Audiovizuálny fond
doc. PhDr. Martin Šmatlák
15:10 – 15:30 Digitalizácia kina
p. Petr Vítek
15:30 – 16:00 Verejné obstarávanie
Ing. Marta Šuleková
16:00 – 16:30 Networking
p. Petr Vítek

5. – 6.6. 2014 III. Seminár – Kvalita programu a propagácie (Krpáčovo / hotel Polianka)

Témy: KVALITA PROGRAMU: dramaturgia kina, programové formáty a filmová prehliadka a filmový festival / seminár ako špecialita v programe kina, jeho ekonomika, realizácia, marketing
Určené pre: vedúci kina, dramaturg, PR

Domáca úloha: minimálne 3 dni pred akciou zaslať program svojho kina na aktuálny mesiac, optimálne vo forme plagátu, ktorým sa kino navonok prezentuje.

Štvrtok / 5.6.2014
11:00 – 12:00 Akreditácia
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Dramaturgia kina
p. Petr Vítek
14:00 – 15:00 Alternatívna distribúcia a distribúcia
p. Ivo Andrle
15:00 – 15:20 Pauza na kávu
15:20 – 16:20 Ekonomika prevádzkovania kina
p. Petr Vítek
16:20 – 17:20 Príklady dramaturgie účastníkov
p. Petr Vítek
17:20 – 18:20 Case studies
p. Petr Vítek, Ivo Andrle, Jiří Šebesta
18:20 – 19:00 Diskusia
19:00 – 20:00 Večera
Piatok / 6.6.2014
8:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 11:00 Dramaturgia prehliadky a festival
p. Zita Hosszuová a Ivana Petriková
11:00 – 11:20 Pauza na kávu
11:20 – 13:20 Marketing
p. Jiří Šebesta
13:20 – 14:20 Obed
14:20 – 15:20 Case studie slovenské
(Pocity festival, Slovenské filmobranie, Kinobus)
15:20 – 16:00 Diskusia
/ Časy prednášok sa môžu meniť podľa príchodu lektorov /

15.4.2014 II. Seminár – Kvalita projekcie (Trenčín / Artkino Metro)

Témy: KVALITA PROJEKCIE: obraz a zvuk v kine, nastavenie obrazu a zvuku, vyhodnotenie meracích protokolov, spôsoby prezentácie obrazu a zvuku, technológie a riešenia, technologické chyby a ich odstránenie
Určené pre: vedúci kina, premietač, technológ

09:30 – 10:00 Akreditácia a káva
10:00 – 10:30 Jednotlivé aspekty filmovej projekcie
p. Petr Vítek
10:30 – 11:30 Technológia filmovej projekcie - zvuk
p. Pavel Štverák - Dolby
11:30 – 12:45 Nastavenie zvukového reťazca a ukážky chýb a ich riešenia
p. Pavel Štverák - Dolby
13:00 – 13:45 Obed
13:45 – 14:30 Technológia filmovej projekcie - obraz
p. Mirek Sochor - UPP
14:30 – 15:30 Meranie a nastavenie obrazu
p. Mirek Sochor - UPP
15:30 – 16:15 Informácie o nových projektoch a technológiách
p. Petr Vítek
16:15 – 16:45 Networking
foyer

13.2.2014 I. Seminár - Úvodný (Bratislava / kino Lumière)

Úvodný seminár

Témy: zoznámenie účastníkov, úvodná reč, analógové okienko, prehľad jednotlivých oblastí kina, základy IT nutné pre prevádzkovanie kina, komunikačné kanály používané počas projektu a ich využitie v kine, webové prezentácie účastníkov.
Určené pre: prevádzkovateľ kina, vedúci kina, osoba zodpovedná za chod kina

09:30 – 10:00 Akreditácia
10:00 – 11:00 Privítanie
p. Silvia Dubecká
Úvod – Kto je kto
p. Petr Vítek
11:00 – 12:00 Analógová doba
p. Štefan Komorný
12:00 – 13:00 Obed
kino Lumière
13:00 – 14:00 Ako funguje kino
p. Petr Vítek
14:00 – 15:00 IT, základy, komunikačné prostriedky
p. Petr Vítek
15:00 – 15:15 Pauza
kino Lumière
15:15 – 16:00 Web – základný komunikačný prostriedok
p. Petr Vítek