Zúčastnené kiná

mapa
Banská Štiavnica - Kino Akademik
Nám. Svätej Trojice 1
969 04 Banská Štiavnica
www.kino.banskastiavnica.sk

kapacita kinosály: 132
návštevnosť kina za rok 2012: 989
návštevnosť kina za rok 2013: 1 371
počet obyvateľov mesta: cca 10 000

Bratislava - Artkino za zrkadlom
Rovniankova 3
851 02 Bratislava
www.kzp.sk/artkinozazrkadlom

kapacita kinosály: 439
návštevnosť kina za rok 2012: 2 497
návštevnosť kina za rok 2013: 2 129
počet obyvateľov mesta: cca 416 000

Bratislava - Kino Lumière
Špitálska 4
811 08 Bratislava
www.aic.sk/kinolumiere

kapacita kinosály: 209 + 87
návštevnosť kina za rok 2012: 36 155
návštevnosť kina za rok 2013: 52 032
počet obyvateľov mesta: cca 416 000

Bratislava - Kino Mladosť
Hviezdoslavovo nám. 17
811 02 Bratislava
www.kinomladost.sk

kapacita kinosály: 120
návštevnosť kina za rok 2012: 17 847
návštevnosť kina za rok 2013: 23 617
počet obyvateľov mesta: cca 416 000

Bratislava - Letné kino SNG
Rázusovo nábrežie 2
Bratislava
www.sng.sk

kapacita kinosály: 250
návštevnosť kina za rok 2012: 2 385
návštevnosť kina za rok 2013: 2 724
počet obyvateľov mesta: cca 416 000

Brezno - Kino Mostár
Švermova 7
977 01 Brezno

kapacita kinosály: 386
návštevnosť kina za rok 2012: 1 455
návštevnosť kina za rok 2013: 896
počet obyvateľov mesta: cca 21 000

Dudince - Kino Diamant
Kúpeľná 107
962 71 Dudince
www.diamant.sk

kapacita kinosály: 158
návštevnosť kina za rok 2012: 1 198
návštevnosť kina za rok 2013: x
počet obyvateľov mesta: cca 1 500

Galanta - Kino DK Galanta
Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
www.kino-galanta.sk

kapacita kinosály: 328
návštevnosť kina za rok 2012: 9 388
návštevnosť kina za rok 2013: 20 472
počet obyvateľov mesta: cca 15 000

Handlová - Kino Baník
Námestie Baníkov 3
972 51 Handlová
www.dkhandlova.sk

kapacita kinosály: 358
návštevnosť kina za rok 2012: 1 183
návštevnosť kina za rok 2013: 1 439
počet obyvateľov mesta: cca 18 000

Kežmarok - Kino Iskra
Hlavné námestie 3
060 01 Kežmarok
www.kinoiskra.kezmarok.sk

kapacita kinosály: 250
návštevnosť kina za rok 2012: 9 901
návštevnosť kina za rok 2013: 12 176
počet obyvateľov mesta: cca 17 000

Košice - Kino Úsmev
Kasárenské námestie 1
040 01 Košice
www.kinousmev.sk

kapacita kinosály: 350 + 20
návštevnosť kina za rok 2012: x
návštevnosť kina za rok 2013: 2311
počet obyvateľov mesta: cca 240 000

Kremnica - Kino Akropola
P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
www.akropolakremnica.sk

kapacita kinosály: 331
návštevnosť kina za rok 2012: 459
návštevnosť kina za rok 2013: 844
počet obyvateľov mesta: cca 5 500

Levice - Kino Junior
A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
www.mskslevice.sk/kino.html

kapacita kinosály: 402
návštevnosť kina za rok 2012: 5 081
návštevnosť kina za rok 2013: 13 388
počet obyvateľov mesta: cca 33 000

Malacky - Kino Záhoran
Hviezdoslavova 3
901 01 Malacky
www.kinomalacky.sk

kapacita kinosály: 186
návštevnosť kina za rok 2012: 19 083
návštevnosť kina za rok 2013: 18 717
počet obyvateľov mesta: cca 19 000

Martin - Kino Mestská scéna
M. R. Štefánika 54
Martin
www.mestskascena.sk

kapacita kinosály: 94
návštevnosť kina za rok 2012: x
návštevnosť kina za rok 2013: x
počet obyvateľov mesta: cca 57 000

Martin - Kino Strojár
Nám. S.H. Vajanského č.2
036 01 Martin
www.dostrojar.sk

kapacita kinosály: 483
návštevnosť kina za rok 2012: 6 324
návštevnosť kina za rok 2013: 4 697
počet obyvateľov mesta: cca 57 000

Námestovo - Kino Kultúra
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
www.kino.dkno.sk

kapacita kinosály: 367
návštevnosť kina za rok 2012: 5 977
návštevnosť kina za rok 2013: 10 289
počet obyvateľov mesta: cca 8 000

Nitra - Kinoklub Tatra
ul. 7. pešieho pluku
Nitra
www.kinoklubnitra.sk

kapacita kinosály: 120
návštevnosť kina za rok 2012: 3 449
návštevnosť kina za rok 2013: 4 754
počet obyvateľov mesta: cca 78 000

Nové Zámky - Kino Mier
Nám. Gy. Széhcényiho 9
940 01 Nové Zámky
www.kinomier.sk

kapacita kinosály: 368
návštevnosť kina za rok 2012: 25 476
návštevnosť kina za rok 2013: 30 034
počet obyvateľov mesta: cca 39 000

Pezinok - Kino DK Pezinok
Holubyho 42
902 01 Pezinok
www.kcpezinok.sk

kapacita kinosály: 421
kapacita prírodného kina: 1 000
návštevnosť kina za rok 2012: 30 254
návštevnosť kina za rok 2013: 31 911
počet obyvateľov mesta: cca 24 000

Piešťany - Kino Fontána
Beethovenova 1
Piešťany
www.fontana-piestany.sk

kapacita kinosály: 262
návštevnosť kina za rok 2012: 27 905
návštevnosť kina za rok 2013: 27 458
počet obyvateľov mesta: cca 29 000

Prešov - Kino Pocity
Divadlo Alexandra Duchnoviča
malá scéna
Jarková 77
080 01 Prešov

kapacita kinosály: 70
návštevnosť kina za rok 2012: x
návštevnosť kina za rok 2013: x
počet obyvateľov mesta: cca 91 000

Prievizda - Filmový klub ´93
F. Madvu 11
971 01 Prievidza
www.fk93.hostujem.sk

kapacita kinosály: 300
návštevnosť kina za rok 2012: 1 080
návštevnosť kina za rok 2013: 1 521
počet obyvateľov mesta: cca 50 000

Rimavská Sobota - Kino Orbis
Francisciho 9
979 01 Rimavská Sobota

kapacita kinosály: 400
návštevnosť kina za rok 2012: 12 000
návštevnosť kina za rok 2013: 12 500
počet obyvateľov mesta: cca 23 000

Senec - Kino Mier
Nám. 1.mája
903 01 Senec
www.kinosenec.sk

kapacita kinosály: 255
kapacita amfiteátru: 1 600
návštevnosť kina za rok 2012: 26 726
návštevnosť kina za rok 2013: 27 669
počet obyvateľov mesta: cca 17 000

Sereď - Kino Nova
D.Štúra 759/35
926 01 Sereď
www.kinonova.sered.sk

kapacita kinosály: 468
návštevnosť kina za rok 2012: 3 882
návštevnosť kina za rok 2013: 15 520
počet obyvateľov mesta: cca 17 000

Spišská Nová Ves - Kino Mier
Šafárikovo námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves
www.mkc.snv.sk

kapacita kinosály: 399
návštevnosť kina za rok 2012: 18 609
návštevnosť kina za rok 2013: 19 217
počet obyvateľov mesta: cca 37 000

Svidník - Kino Dukla
Sovietskych hrdinov 354/38
089 01 Svidník
www.svidnik.sk/kino-dukla

kapacita kinosály: 300
návštevnosť kina za rok 2012: 1 132
návštevnosť kina za rok 2013: 1 051
počet obyvateľov mesta: cca 11 000

Šaľa - Kino DK Šaľa
SNP 16
927 01 Šaľa
www.msks.sala.sk/kultura/kino.php

kapacita kinosály: 353
návštevnosť kina za rok 2012: 3 691
návštevnosť kina za rok 2013: 10 100
počet obyvateľov mesta: cca 25 000

Trenčianske Teplice - Kino Prameň
17.novembra 32
914 51 Trenčianske Teplice

kapacita kinosály: 224
návštevnosť kina za rok 2012: x
návštevnosť kina za rok 2013: 1 387
počet obyvateľov mesta: cca 5 000

Trenčín - Artkino Metro
Mierové námestie 4
911 01 Trenčín
www.lampart.sk

Trnava - Kino Hviezda
Paulínska 1
917 01 Trnava
www.kinohviezda.trnava.sk

kapacita kinosály: 320
návštevnosť kina za rok 2012: 26 373
návštevnosť kina za rok 2013: 22 075
počet obyvateľov mesta: cca 66 000

Trstená - Kino Mier
ul. Československej Armády 957
028 01 Trstená
www.ticket.trstena.sk

kapacita kinosály: 255
návštevnosť kina za rok 2012: 11 177
návštevnosť kina za rok 2013: 15 365
počet obyvateľov mesta: cca 7 000

Vráble - Kino Tatra
Nám. kpt. Nálepku 334/5
952 01 Vráble
www.vrable.sk/kino-tatra

kapacita kinosály: 240
návštevnosť kina za rok 2012: 2 237
návštevnosť kina za rok 2013: 1 756
počet obyvateľov mesta: cca 9 000

Vranov nad Topľou - Kino Mladosť
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
www.kino.kulturavranov.sk

kapacita kinosály: 198
návštevnosť kina za rok 2012: 6 559
návštevnosť kina za rok 2013: 9 993
počet obyvateľov mesta: cca 23 000

Zlaté Moravce - Kino Tekov
Námestie A. Hlinku 1
953 00 Zlaté Moravce
www.kinotekov.webs.com

kapacita kinosály: 346
návštevnosť kina za rok 2012: 7 339
návštevnosť kina za rok 2013: 3 471
počet obyvateľov mesta: cca 13 000

Zvolen - Europa Cinemas
Námestie SNP 63
960 01 Zvolen
www.europacinemas.sk

kapacita kinosály: 120 + 257
návštevnosť kina za rok 2012: 45 354
návštevnosť kina za rok 2013: 66 868
počet obyvateľov mesta: cca 43 000

Žiar nad Hronom - Kino Hron
SNP 119
Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk

kapacita kinosály: 165
návštevnosť kina za rok 2012: 3 100
návštevnosť kina za rok 2013: 2 235
počet obyvateľov mesta: cca 19 000

Žilina - Filmový klub Stanica Žilina - Záriečie
Závodská cesta 3
010 01 Žilina
www.stanica.sk

kapacita kinosály: 80 + 150
návštevnosť kina za rok 2012: x
návštevnosť kina za rok 2013: x
počet obyvateľov mesta: cca 81 000